Over het netwerk

Echo Netwerk Twente (ENT) is het eerste netwerk van fysiotherapeuten-echografisten, gelokaliseerd in Twente.

Hiervoor zijn alle deelnemende praktijken in Twente die echografie uitvoeren bezocht en beoordeeld op hun manier van werken. Er zijn criteria opgesteld en na de oprichting van het netwerk zijn deze vastgelegd in onderling overleg.

Wilt u zich aanmelden dan kunt u onze motivational paper downloaden en mailen naar het secretariaat

Het bestuur van Echo Netwerk Twente bestaat uit:
Marcel Leussink (voorzitter)
Remon van de Straat (secretaris)
Wim ten Brinke (penningmeester)
Hans-Peter Wallenburg (vakinhoudelijk)

Er wordt toegezien op naleving van deze afspraken:

  • het gevolgd hebben van een kwalitatief hoogstaande opleiding
  • het volgen van de terugkomdagen
  • het uitvoeren van voldoende onderzoeken met echografie volgens protocol
  • goede verslaglegging volgens uniforme protocollen en declaratie
  • delen van kennis
  • deelname aan het beoordelen van een wetenschappelijk artikel met beantwoording van vragen

Er wordt door ENT regelmatig bijeenkomsten gehouden; hier wordt pathologie besproken en nieuwe technieken worden getoond en geïnstrueerd.

Zie ook andere netwerken in Nederland, o.a.

echonetwerkbrabant